Pomohu vám najít správný čas pro zbavení se závislostí a také na důležité životní kroky .

                                                                                                                    

 

 

Můj astrologický výklad se týká jak osobních vlastností, tak zdravotních dispozic, partnerských vztahů, pracovních vztahů,

talentů a j.

Vyložím horoskop  partnerský, solární  a pod.

Určím vhodný čas  např. pro začátek podnikání, svatbu,  zbavení se závislostí , prostě důležitých životních rozhodnutí.

Používám v astrologii i asteroidů, dále i kentaury Pholus a Nessus.

Pracuji také  s tarotovými kartami, či kartami mme. Lenormand. 

Budete-li  chtít ode mne výklad, potřebuji  datum , místo  a co nejpřesnější čas  narození, tedy pokud možno na minuty.

Většinou se stačí obrátit na archiv porodnice, kde za nevelký poplatek dodají přesný čas narození. 

Žiju v Praze, nejraději dělám výklad osobně,  v některých případech  je možnost se domluvit  na výkladu po Skype.

 

 

Miluju cesty.................

  

cesta ale není terén sám.

Astrologie je také taková, popisuje terén lidské mysli, ale cesta pořád není terén sám.

 

Pokud chceme prožít to, co astrologická mapa cesty zastupuje, budeme zkoumat.

Odložíme horoskop a začneme čelit vlastní mysli, mapu dáme do kapsy, přemůžeme strach a vydáme se na cestu.

 

Ted´ale potřebujeme vědět co nejvíc o mapě, kterou máme  s sebou.

Je to abeceda, která nás naučí číst v astrologické mapě.

Písmena z abecedy jsou astrologické symboly, planety, domy a znamení, je to jako bychom

se učili novému jazyku.

 

Horoskop je stejně složitý jako člověk kterému jej děláte, rozdíl je ten , že horoskop se nebrání aby jej lidé prokoukli.

 

Je důležité se naučit a důvěřovat symbolům

- nikdy nelžou, pouze mohou být nesprávně vyloženy. Znáte-li však přesné údaje narození

 jedince , můžete se spolehnout na pravdivost výkladu

- chyba může být v našem pochopení, nikdy však v symbolu

 

Netroufnu si tvrdit, že astrologie je dokonalá, ani není důležité zda-li je uznána jako vědní disciplína, přesto i když není dokonalá, funguje!

 

My všichni chceme prožívat zázraky, vnímat mystiku a sílu kosmického řádu a astrologie nám to 

může zprostředkovat, aniž bychom se měli vzdát rozumu.

 

Je naprosto jedno, co si ve svém vesmíru vymyslíme, protože universum, v němž skutečně žijeme se tím nikterak nemění.

 

Ptáme-li se po smyslu života, astrologie , či jakákoliv esoterická disciplína hledají odpověd´ na tuto a podobné otázky.

 

Astrologie na rozdíl od  metafyziky není teologická, je přímá, reálná, založená na zkušenosti,

snaží se vnést do naší osobnosti funkční řád.

 

Astrologie je pouze větší sebeuvědomění člověka, nic víc.

 

Z astrologického pohledu má každá osobnost svou ideální podobu  určenou pozicí planet, domů a znamení v okamžiku zrození. 

Můžeme se snažit cokoliv ze své osobnosti uhladit / třeba kulturními danostmi /, naše já  přesto vyleze na povrch kdykoliv se mu zachce.

_

Znamení, planety a domy jsou tři odlišné systémy symbolů

a každý z nich odpovídá na odlišné typy otázek.

 

Znamení

je proces, odehrávající se uvnitř mysli, je to identita , jsou to naše

potřeby, obavy, postoje k životu.

Toto nám má pomoci uvědomit si své potřeby, rozvíjet pochopení,

zbavovat se závislostí.

 

Domy

pak jsou jeviště, kde se představí co je v mysli, je to scéna pro vnější aktivity.

Každý dům představuje roli, kterou v tom kterém domě hrajeme,

pole naší působnosti, atˇuž se jedná o intimní vztahy, materiální podmínky, společenskou roli, aktivitu či pasivitu,

ale také v jakém prostředí jsme.

 

Planety

představují mysl.

Každá z nich má svou funkci, emoce, intelekt.

Pochopit planety můžeme pouze , když si uvědomíme jejich souvislost se znameními a domy.

 

Pro pochopení planet je důležité, v jakém znamení jsou – tedy jejich funkci, v jakém domě – tedy pole působnosti, a v jakém aspektu -

tedy jak působí...............prostě co, jak, proč a kde !

Co – planeta, proč – znamení, kde – dům...

 

Podobně, jako je naše mysl spojena s tělem, jak psychika ovlivňuje

fyzično, stejně u planet které nejsou ve vyváženém postavení,

působí tak i znamení a dům, proto je důležité nevytrhovat jednotlivosti

z kontextu, důležitá je celistvost horoskopu, jinak také radixu.

 

  

V astrologii najdeme dva fyzikální pohyby, oba jsou kruhové.

 

První je rotace Země kolem své osy, která produkuje astrologické domy,

druhý pak obíhání Země po její dráze kolem Slunce, to je vlastně

vznik znamení, zvěrokruh , skrz který se symbolika promítá na Zemi.


 

Znamení, planety a domy jsou tři odlišné systémy symbolů

a každý z nich odpovídá na odlišné typy otázek.


 

Vše je věc souvislostí, nikoliv jednotlivých věcí.

Umět astrologii je schopnost interpretace, vzájemného propojení

znamení domů a aspektů.

 

Až se naučíme významy, budeme lépe chápat souvislosti,

symboly nevisí ve vakuu.

Astrologie je také umění - umění interpretace s tvořivostí, intuicí,

inspirací. 

 


 
 


  

to jsem já, vítám vás tu

Fotogalerie: Úvodní stránka

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

odkazy

13.06.2012 21:13
Zajímavé web stránky astroložky Pavly Aligové  www.astrogaia.webnode.cz a blog  Báry Selan Opelkové  https://barboraopelkova.blog.cz

Pluto

02.06.2012 10:53
Pluto slunce   Pluto slunce tento aspekt obvykle pokazuje na soustředěnou, velmi odhodlanou, cílevědomou a snad i bezohlednou povahu. Pro mnohé se stane obcesí snaha o rozvoj a růst vlastní osoby, s touto kombinací lze spojovat různé osobnostní proměny. Čas od času narazíme na příběh,...

Asteroidy - Pholus a Nessus

30.05.2012 16:23
  Pholus – až se ucho utrhne..   Pholus byl objeven roku 1992.   Zdá se, že funguje jako rozbuška , kdy drobná událost rozpoutá řetězovou reakci, jež se s ohledem na důsledky odehraje navenek či uvnitř. V řecké mytologii byl Pholus strážce posvátného džbánu Dionýsova...

prognóza ČR

21.05.2011 19:59
  Prognóza ČR 2010-2020 17.05.2010 10:58   Astrologická prognóza pro ČR 2010 - 2020 2010 Občan je pilný a snaží se získat finance prací, avšak rok poté 2011 pochopí, že mu snaha nepřináší očekávané výsledky a začne narůstat jeho nespokojenost. Volby 2010 přinesou co většina lidu...

ISIS V RADIXU

20.12.2010 13:37
její symboly jsou trůn, egyptský kříž Ankh, býčí rohy. Ztělesňuje trůn, z něhož vládl Osiris, kterého hluboce milovala. Dvakrát mu zachránila život, když ho rozsekal na kousky její bratr Seth, sestavila jeho kousky dohromady, udělala mu penis ze zlata , máváním křídel mu vdechla život,a počala s...

Kvalita času

14.03.2010 00:00
Abychom astrologii lépe rozuměli, podíváme se na méně obvyklý pojem. Mluvíme-li o čase, pak zpravidla rozumíme kvantitativní míru. Čas nemá jen kvantitu, nýbrž i kvalitu. Pod kvalitou času si ale málokdo dokáže něco představit. Znamená to, že k určitému časovému bodu se mohou uskutečnit jen takové...

Tajemství rodinného systému

28.02.2010 00:00
  Při práci s radixy klientů se setkávám s nejasnostmi v rodinném systému, klient touží se víc dozvědět o vztahu svých předků, rodičů,sourozenců nebo partnerů. Z pocitu zranění si klient často vytěsňuje nebo idealizuje rodinné příslušníky, čímž se pohybuje v kruhu bez východu směrem k...