Štír

16.02.2011 01:07

 Štír

 

ležíš ve spacím pytli, nehybný jako mrtvola, slunce v poušti je výš a výš, horko ti za chvíli začne tavit plomby v zubech a ty víš,

že pokud se pohneš, je po tobě......na břiše se ti uvelebil štír.

 

Napětí v manželství, intriky v práci, problémy s dětmi....ještě včera naprosto plnily tvou mysl, byly středem tvého světa.

Nyní je všechno jinak, s nehybným štírem na břiše jsou stejně bezvýznamné a vzdálené jako bezejmenná hvězda.

Se štírem na těle zůstává jen děs a intenzita přítomného okamžiku,

veškerá přetvářka, ješitnost, ctižádost jdou prostě stranou.

 

Zůstává jen podstatná věc , to je nahá a bdělá mysl, zaostřená a zabroušená jako diamant, budˇ bude žít, nebo zemře.

Tento stav vědomí, tento postoj, to je Štír.

 

Jsme v pohodě, plánujeme do budoucna, uzavíráme  pojistky , snažíme se nemyslet na smrt, ale co když se přece jen na ni odvážíme myslet?

Podobně jako člověku sdílejícímu spací pytel se štírem by se najednou vyjasnily priority........budoucnost mizí, minulost se vypařila a najednou záleží jen na přítomném okamžiku!

Odhazujeme veškeré pózy, všechny pohodlné odpovědi..........zůstává jen holá pravda. Najednou víme jasně jako nikdy předtím jací jsme a co chceme.

Kdyby štír ze spacáku odlezl do pouště, zlý sen by byl pro nás

požehnáním, protože bychom si možná z tohoto zážitku odnesli něco do našeho života, upřímnost, intenzitu a jas. Nejspíš by nás přestala rozčilovat neodčinitelná minulost ani chiméra budoucnosti.

 

Toto je cílový bod Štíra.........žít s takovouto intenzitou, zbavit se přetvářky, nic nepředstírat, nic nenechat schované za stěnou strachu.............žít, jako kdyby byl každý den ten poslední.

Štír své činy zakládá spíš na pocitech než na rozumu.

Logika je pro ně příliš všeobecná, neosobní a křižovatky života nabízejí většinou příliš mnoho alternativ.......

Logika slouží jedinému svému účelu, zbavit se všeho, co je nemožné a směšné, Štír musí svou cestu vycítit.

 

Štěstí pramení z velké části z toho, zdali dostaneme to, co chceme, a to, co chceme spíš vycítíme než vydedukujeme.

A je tomu zhusta tak, že v blízkosti smrti nám dává tento princip pocítit ještě zřetelněji........a má li Štír žít tak, jako by každá minuta byla jeho poslední, musí perfektně propojovat pocity se svými činy.

Musí mít odvahu cítit cokoliv , bez ohledu na to, jak děsivé tyto pocity mohou být, či jaké důsledky mohou mít na jeho život.

Strategií Štíra je plně přijmout do vědomí skutečnost nevyhnutelnosti vlastní smrti, mít smrt jako rádce.

 

V názoru na Štíry , že mají rádi sex je dost pravdy, jenže v sexualitě je ohromný rezervoár emocionální energie......osobní emocionalita, nejen záležitost těla. Štírovi jde více o uspokojení intenzivního emočního setkání než jen o potřebu orgasmu.

 

Ztratí li Štír kontakt se svou sexualitou a citovými potřebami,

vytváří nesoulad mezi činy a pocity, což je opakem Štírova cíle.

Žádné znamení není jako Štír nemilosrdně introspektivní, tak jako vstupuje hluboko do sebe, dívá se stejně pronikavě i na svět okolo sebe, je instinktivně podezřívavý, noří se do myslí lidí okolo sebe a snaží se pochopit a poznat jejich vnitřní motivace a tmavá tajemství.

Často se mu to daří.

Štír má stíny dva, přespříliš poznání i jeho nedostatek. Stačí každému z nich podlehnout a veškerá intenzita a moudrost Štíra se mění v jed.

Někdy odhalí věci, kterým je těžko se postavit, jeho vědomí pak může být zhypnotizováno a opanováno pocity tak komplexními, že je nemůže rozlušit, pak ale upadá do náladovosti.

Nedokáže se odtrhnout od hlubin a zabředá v nich.

 

Podobně působí potlačená sexualita, pocity zůstávají, ale spojení s jejich zdrojem je ztracené, Štír je pak trvale hladový, nenaplněný,

mysl ale neví co chce...........nerozumí svému hladu, začne si hledat náhražky, peníze, moc, dokonale uklizený dům...