BLÍŽENCI

28.12.2010 09:30

B l í ž e n c i

 

 

Mluvení či naslouchání jsou klíčová témata Blíženců.

Blížencům, kterým je vlastní velmi bystrá inteligence, je myšlení

pouhým průvodním jevem. Nejde tolik o intelekt...................

jde o vidění.

Jde hlavně o n e z p r a c o v a n é vjemy, údaje, nejde tolik o význam.

Chce vidět, odhalit tajemství světa, chce informace,

chce klíče od všech dveří!

Je schopen a žije zpravidla několik životů najednou,

měl by dokázat žít intenzivně a rozmanitě.

Každému z nás zapadají do obrazu našeho Vesmíru představy o světě.

Blíženec tyto představy kdykoliv napadne, i kdyby bylo jeho vidění

nepochopitelné pro ostatní..........

Blíženec ví, že nic nemusí dávat smysl!

Prostě a jednoduše...........informace, které nashromáždil, přesahují

smysl pochopit je.

Je to stav naprosté otevřenosti a přístupnosti.

Navíc, je- li Blíženec zmaten, zpravidla se trefuje do černého.

Svět je plný lidí a skutečností a Blíženec se umí ptát.

Jsou zrozeni k mluvení, naslouchání je pro ně obtížnější, při poslouchání totiž je třeba dát pozornost druhým.............atˇuž ti přímočaří, kteří za nás dopovídají věty, či ti citliví pro mezilidské vztahy u kterých to není tak vidět, jejich mysl nás už dávno předběhla. Dávno si vydedukovali co jim chceme říct, takže to co říkáme je nezajímá, vypadají, že poslouchají a přitom hodnotí v duchu třeba naše oblečení.

Blíženec ví, že fakty lze podložit cokoliv, takže je velmi adaptabilní.

Bohužel, pokud je adaptabilní z nečestných motivů, vede to

k dost špatným důsledkům.

Blíženec mívá také dost napjatou nervovou soustavu neschopnou se uvolnit, takže někteří trpí nespavostí a tím bez uvolnění i emoční vyčerpaností.