Váhy

16.02.2011 00:14

 Váhy

 

jsou symbolem harmonie, vyváženosti a urovnání protikladů.

Zlato se střetává s olovem, narození se smrtí a láska se strachem.

Prostě jako není světlo bez stínu, není stín bez světla.

Váhy učí klidu.....představují schopnost mysli mít vědomou kontrolu

nad nervovým systémem.

Jsou symbolem naší součásti, kterou nic netrápí, nic neurazí, nic neotřese.

 

Váhy uzavřely trvalý mír s chaosem.

 

Cílem Vah je dosažení vnitřní harmonie, transformace vědomí...

nic neotřese jejich rovnováhou, nenaruší vyváženost, rány přicházejí a odcházejí, radost a bolest se střídají jako noc a den..

a ve středu toho všeho stojí vědomé, ale nepohnuté Váhy.

 

Cíl Vah je zklidnit se.

Ostatní znamení určitou míru rovnováhy v sobě mají, ne tak Váhy, jejich prací je dosažení klidu.

 

K tomuto klidu musí dojít působením své vůle na strukturu svého vědomí, Váhy nemají přirozené obranné mechanismy pro zachování rovnováhy!

 

 

Svůj mír si musí udržovat neúnavným úsilím, nikdy nenastane automaticky, u Vah, které jsou symbolem klidu, je paradox že Váha napíná své nervy jako struny houslí.

Být zranitelní, velmi citliví a přesto a přesto zůstat klidní, to je úkol Vah.

Jistě jste často slyšeli, že znamení Vah je umělecky nadané..........

ano, to může být pravda, jenže je třeba jít dál. Toto znamení opravdu často pozvedá estetické cítění, jenže hlavně proto, že Váha vytváří a obdivuje krásu, krása  slouží jejímu evolučnímu vývoji

a pomáhá jí ke klidu.

 

Vnímání okolní harmonie se přenáší do klidu vnitřního a to je také jeden z důvodů proč Váhy tak rády zkrášlují prostředí okolo sebe.

 

Pro Váhy a nás tam, kde máme Váhy v radixu je ústřední otázka

přátelství a manželství. Váhy jsou jen polovina něčeho a proto také polovinu neustále hledají.

 

Říká se , že Váhy mají štěstí v lásce, opak bývá často pravdou,

právě proto, že vztahy jsou pro toto znamení oblastí růstu,

znamená to pro ně hodně práce a trápení s tím spojeného.

 

Cíl Vah je vytvořit harmonická pouta. Měly by se naučit dělat kompromisy v maličkostech či ne příliš podstatných věcech, aby

nemusely dělat kompromisy, které se týkají podstaty věci.

A nebezpečí pro Váhy je udržovat zdání harmonie , velmi je to znervózní, že skutečný mír je ten tam.

 

Zdroj Vah je cit pro harmonii, která přesahuje barvy, tvary či úrovenˇ osobnosti. Je to vědomí toho, že všechny celky jsou složeny z navzájem se doplňujících polovin, žena muže, světlo tmu, zlo dobro, dobro podmiňuje a dává význam zlu.

Řeknete li Váze nějaký strnulý názor na věc, velmi rychle vám nabídne opačný pohled.

 

Váhy nejvíce tolerují paradoxy, svět jim nemusí dávat smysl.

Pro Váhu je každá pravda složená ze dvou polopravd a žádné jiné znamení není tak nespokojeno s jednou pravdou.

 

Stínem Vah je nechávat dlouho možnosti volby otevřené a pokud se do této pasti chytí, jsou schopny pročekat celý život a ještě se

při tom sladce usmívat, nezaujmou žádný postoj a tudíž si to s nikým nerozhází...ovšem za tímto klidem se skrývá napětí, něco tu nehraje....ale co vlastně? Nic se přece neděje..............

jen hodiny času tikají a atˇuž s rozhodnutím či bez něj.....život jde dál.