Kozoroh

22.05.2011 23:08

 

Kozoroh je pánem světa moře a kamenitých výšek.

Sleze ten nejzrádnější vrchol, dýchá ten nejčistší a nejřidší vzduch, plaví se přes nejširší oceány, nic nemá moc ho zastavit.

Jakmile se jednou zaměří na cíl, nic mocnou sílu horské kozy nezastaví.


 

Podle populistické literatury je hladový po moci, vypočítavý, bezcharakterní kariérista, manipulativní, využívající slabosti jiných, jako prototyp úlisného, zákeřného člověka.

Tento popis snad může být popisem Kozorohova stínu, nemá však nic společného s jeho cílem.

Kozoroh symbolizuje světskou moc, ta ale neznamená peníze.

Nejde o to, mít svou tvář na titulu časopisu.

Mnoho zdánlivě mocných lidí žije život rukojmí, jsou svázáni pravidly svých rolí, které moc mají, oni sami však ne.


 

Cesta pro Kozoroha je jiná, pro něj světová moc neznamená slávu, znamená svobodu.

Sloučení přirozené povahy s veřejnou identitou je Kozorohův cíl.


 

Kozoroh je symbolem integrity.

U vyššího typu Kozoroha nenajdeme ani stopu po lži či přetvářce, pouze bezvadné spojení jeho veřejného chování a jeho osobnosti.

Jeho zaměstnání a soukromý život pak splynou v jeden nerozlišitelný velký celek.


 

Má li však být Kozoroh takový, musí se stát naprosto imunní proti potlesku.

Aby se Kozoroh vyhnul svodům moci, musí se stát

pánem samoty.

Jde vlastně hlavně o to, aby našel uznání uvnitř sebe sama.


 

Kozoroh se musí naučit, že nepotřebuje ničí uznání, že je důležitá spokojenost se svými myšlenkami i projekty.


 

To však neznamená, že je Kozoroh chladný, Kozoroh lásku umí dávat i přijímat, měl by se pouze vyvarovat toho, aby druhého potřeboval.


 

Když Kozoroh zvládne vnitřní stav samoty, může se obrátit ke světu, potřebuje se k němu postavit čelem, musí stoupat.

Kozoroh by si měl volit jen takovou roli ve veřejném dění, která vyjadřuje i jeho osobní hodnoty.


 

Naskočit do mašinerie úspěchu zas není tak příliš složité, někdy stačí se naučit určitým dovednostem, usmívat se na ty pravé lidi a všechno to vydržet pár let. Na tom nic špatného není, ale není to ani Kozorohova cesta.

Vydobít si své místo, jak musí Kozoroh, je daleko těžší.

Časté porážky, hubená odměna, nejistota, to jsou jeho průvodci na cestě, on to ale vydrží, má totiž dva zdroje – trpělivost a osobní disciplínu.


 

Kozoroží zdroje? Instinktivní praktičnost, železná vůle, odhodlání , samota a neomylná logika.Ke svým cílům jde obvykle pomalu, až se někdy zdá, že se zastavil, dojde však k nim.


 

Jít jeho stezkou vyžaduje velkou odvahu a neskutečnou sebekontrolu, bude li ji však používat nesprávně, přinese mu to jen neštěstí.

Žádné znamení nevypadá tak bezcitně, jako když Kozoroh ztvrdne v kámen, pak už vidíte jen osamělost.


 

Pokud je osamělý, city potlačující, je pořád ještě silný, je už však mimo svou cestu.

A protože už svůj směr nemá, snaží se určit směr všech okolo, chová se diktátorsky a tyransky, je povýšený vůči těm, s němiž by měl žít jako s rovnocennými partnery.

Po moci pak bude hladový jako vlk po potravě, všude se bude snažit násilně zvětšit svou autoritu, stává se z něj workholik který nemilosrdně honí sám sebe a ztrácí kontakt se svým chudákem tělem a bolavým srdcem.

Nakonec zemře možná i mocný či bohatý, ale také velmi sám.