Kvalita času

14.03.2010 00:00

Abychom astrologii lépe rozuměli, podíváme se na méně obvyklý pojem. Mluvíme-li o čase, pak zpravidla rozumíme kvantitativní míru.

Čas nemá jen kvantitu, nýbrž i kvalitu. Pod kvalitou času si ale málokdo dokáže něco představit.

Znamená to, že k určitému časovému bodu se mohou uskutečnit jen takové události, jejichž kvalitativní obsah odpovídá právě platné časové kvalitě.

Čas se proto musí otevřít pro nějakou událost, aby tato mohla vstoupit do skutečnosti a manifestovat se.

Auto se nenabourá jen někdy, nabourá se tehdy, pokud to připustí vládnoucí kvalita času. Protože čas  je také jednou z rovin skutečnosti, nejsou kvality času nic jiného, než odpovídající představitelé základních principů. V určitém časovém bodě vládne určitý princip a nebo ještě lépe směs principů.