Panna

10.02.2011 22:33

 Panna

 

je ze všech symbolů ten nejneuchopitelnější....

Panna je obrazem čistoty, nikomu nepatří, není k ničemu připoutaná, ničeho se nebojí, není spoutaná zemskými dramaty, je volná, nic si nežádá.

Jenže žije na Zemi, a co může svět nabídnout někomu, kdo nic nežádá a pouze touží po dokonalosti?

Prostě pouze vyčkává, pracuje na sobě a aby jí to rychleji uteklo, občas vypomůže ostatním.

U Panny roste pocit hladovění po osobní transformaci, klíčí semínka nespokojenosti, Panna chce růst!

 

Pannu pohánějí dvě vize, jedna je ideál, čím by mohla být, její zásadovost a smysl pro perfekcionismus, smysl pro etiku,

druhá vize je Pannin úzkostlivě čestný až puntičkářský smysl pro to, jaké věci opravdu jsou.

 

Cílem obou vizí je potřeba směřovat k ideálu a nikdo jiný než Panna

nevidí tak jasně čím by mohla být, kdyby dokázala přetnout svá vnitřní, svazující pouta .

A vidí také jako žádné jiné znamení jaká vlastně ve skutečnosti je, vidí to jasně a krutě upřímně.

 

Panna je velmi vzrušujíci znamení a to hlavně kvůli své schopnosti růst a pracovat na sobě, její perfekcionismus ji nutí k vlastní proměně a její realismus jí dává prostředky, aby to mohla udělat.

Kdyby byla tímto její strategie vyčerpána, byla by nejsobečtější znamení, jenže ona má ještě druhý rozměr, a tím je symbol služebníka.

Tam, kde máme v radixu Pannu, je naše schopnost být užitečný pro druhé, naše sebevyjádření skrz službu.

Panna tu není pro službu druhým lidem, ale pro princip služby.

Jednodušše vezme tu svou část, která jde nejlépe zdokonalit a ztotožní se s ní, se svou prácí splyne.

 

Duše Panny je jako velmi citlivý film, každý odstín života je v něm vidět, Pannu nespletete romantickým závojem, vidí pouze to, co za věcmi doopravdy je, a to do nejmenších detailů.

 

Pokud Panna narazí na nějakou nesrovnalost, nemá klid, musí se jí zbavit a atˇdosáhla sebevýš, cíl vidí pořád kus před sebou.

Smyslupná práce je pro ni klíčovým tématem, je mimořádně schopná pro úkoly vyžadující preciznost a trpělivost, zodpovědnost.

Zavolá li unavené Panně přítel kvůli pomoci, je u něj do půl hodiny, bude li potřebovat i radu, je u něj do deseti minut.

 

Panna někdy podléhá pochybnostem a dokáže se velmi trápit pochybnostmi o sobě. Dokáže být nejistá, sebepodkopávající ,

sama sebe omezující, je schopna hrát velmi dlouho druhé housle partnerskému nešikovi. Může také na dlouho uvíznout v ubíjejícím , posluhujícím zaměstnání,

sebekritika Panny potřebuje být mírněna absolutním sebepřijetím.

 

Ostré, na detaily nařízené vědomí Panny jí může odvést od široké perpektivy, užírání se a pitvání detailů jí žene po stopě , takže Panna pak po útoku na sebe napadne druhé.

Se svou touhou po dokonalosti budˇ vystoupá do nebe, může se také ale roztříštit jako sklenice.