Asteroidy - Pholus a Nessus

30.05.2012 16:23

 

Pholus – až se ucho utrhne..
 
Pholus byl objeven roku 1992.
 
Zdá se, že funguje jako rozbuška , kdy drobná událost rozpoutá řetězovou reakci, jež se s ohledem na důsledky odehraje navenek či uvnitř.
V řecké mytologii byl Pholus strážce posvátného džbánu Dionýsova vína. Dionýsos byl bohem extáze, jehož rituály se často vyznačovaly opilostí a chaosem a čas od času vyvrcholily násilím.
Podobně i události spojené s Pholem zahrnují situace, kdy se věci vymknou kontrole.
Způsob, jak s Pholem zacházet spočívá v tom, že dokud se věci neuklidní a pohroma neodezní, měli bychom provádět jen ty nenezbytnější úkony.
Pholův džbán neměl být otevřen po čtyři generace a stejně tak i astrologický Pholus často upozorńuje na spuštění prastarých procesů, jež nám mohou být známé, ale také nemusí.
V určitém ohledu může být  svědectví minulosti důležité, nebotˇnás vyzývá abychom si ujasnili, kdo byli naši předci..
Někdy je také třeba vykonat specifické věci, jako například odpustit či položit na hrob květiny.
Často ale stačí pouze vnitřně si uvědomit utrpení těch, kteří žili před námi a uvědomit si tragičnost této věci.
 
 
 
 
Podle zahraničních textů
 
 
 
Nessus   - konec vytáčkám
 
třetí objevený Kentaur patrně souvisí s otázkami, jež se pojí se zneužitím moci a rovněž s našimi předky.
Zdá se, že Nessus ruší neproniknutelné vazby , které nás vážou k lidem , místům a situacím.
Svá pouta můžeme podrobit psychoanalýze , nacvičovat přetrhávání pout , napínat se a usilovat o vysvobození ze situací , které nás nepřetržitě pálí, avšak v hluboké uvolnění vyústí toto snažení pouze v případě , kdy je taková námaha v souladu s hlubším načasováním naší duše. Pokud je tomu skutečně tak,  neomylně dojde k uzdravení.
Nessus je aktivován v době, kdy něco skutečně končí, vrcholí a přesahuje na další úroveň , kdy nastane uvolnění, kdy dosáhneme bodu obratu.
K tomu někdy dochází prostřednictvím zesilování utrpení.
Tranzity Nessa signalizují konec nevinnosti plné falešných nadějí a otevření hlubší moudrosti. 
Nessus /a tranzitující Nessus/ někdy koreluje se svěděním a zanícením pokožky , ke kterému dochází při ekzémech, kopřivce či alergiích.
Tento fakt odpovídá řeckému mýtu , v němž se Nessus
pokusil  unést a zneužít Héraklovu ženu Déianeiru.
Hérakles ovšem blížící se znásilnění odhalil a Nessa střelil.
Když Nessus umíral , předal Déianeiře lektvar složený z jeho krve a semene a prohlásil že tento lektvar jí dokáže zajistit Héraklovu věrnost.
Ve chvíli, kdy Deianeira zapochybovala o Héraklově věrnosti , vetřela lektvar do jeho košile...Nessus však lhal...směs nasáklá otrávenou  krví byla jedovatá a Hérakles se zle popálil.
Aby unikl bolesti, vrhnul se do pohřební hranice a Deianeira zděšená tím, co se stalo, spáchala sebevraždu.
 
 
podle  zahraničních textů