Pluto

02.06.2012 10:53

Pluto slunce

 

Pluto slunce

tento aspekt obvykle pokazuje na soustředěnou, velmi odhodlanou, cílevědomou a snad i bezohlednou povahu.

Pro mnohé se stane obcesí snaha o rozvoj a růst vlastní osoby, s touto kombinací lze spojovat různé osobnostní proměny.

Čas od času narazíme na příběh, kdy se ze zločince stane světec či ze žebráka boháč. V určitém okamžiku se tito lidé rozhodují, zda žít, či nikoliv a předtím, než toto rozhodnutí učiní si mnozí projdou obdobím plným zoufalství a sebedestrukce a často se musí vypořádat se svým, obvykle ubohým sebehodnocením.

Než k tomu dojde, mohou mít sklon svůj život sabotovat a vrhat se do těch nejobtížnějších situací.

Často je zde velmi silné pouto k otcovské postavě, ač bude většinou v jistém smyslu vzdálená. Smrt otce bývá obvykle bolestné období, jež ve svém důsledku je plné odhalení a transformace.

 

 

Pluto luna

 

lidé s tímto spojením se mohou cítit spokojeně, pokud vztahy s druhými

mají charakter krátkých, ale intenzivních výlevů.

Někteří jsou spokojeni pokud mohou žít po svém.

Pocit napadení a vyrušení ze strany matky /někdy/ a lidmi obecně /často/ utvářet silnou potřebu soukromí.

Obvyklá je velká citlivost vůči zradě a podvádění a to jak doma, tak mimo domov.

Tito lidé jen vzácně prožívají snadný život a tento aspekt poukazuje na obeznámenost s krizemi a schopností je zvládat, někdy kvůli rannému seznámení s tragédií, úmrtím či duševnímu onemocnění v rodině.

Lidé s touto kombinací se nebojí konfrontace ani ničení a mezi jejich dovednosti patří dodávat sílu ostatním, proměňovat rodinnou situaci, rekonstruovat domy či regenerovat zahrady.

 

 

Pluto   venuše

tento typ lidí je zpravidla přitahován k hlubokým, ponurým a neproniknutelným lidem, případně tyto lidi bude sám přitahovat.

Dokáží být okouzlující a přesně ví, jak druhé potěšit.

Tato kombinace může také poukazovat na intenzivní, "osudové" vztahy či věčnou osamělost /pokud se bojí bolesti, traumat a odmítnutí z blízce osobních vztahů/.

Často naznačuje život charakteristický krátkými erupcemi intenzivních emocí, patří k tomu emocionální nevyrovnanost, majetnictví, žárlivost či vzbuzování žárlivosti v druhých a stejně tak i mučivé, komplikované milostné trojúhelníky.

V nejlepším případě dokáží vytvořit upřímné a hluboké spojení s druhým člověkem.

Někteří vstupují do vztahů , kolem kterých panuje určité tabu, např. soužití osob stejného pohlaví či rasově smíšená partnerství.

Silné vědomí toho, že krása má schopnost a moc proměňovat vzhled sebe i ostatních , může vést k zájmu o plastickou chirurgii, kosmetický průmysl a j...

jedná se také o kombinaci spojenou s penězi a mocí, lze jí proto příležitostně vztáhnout na obchodování na burze, bankovnictví ale také třeba vydírání.

 

 

S použitím zahraničních textů.